زامیاد نیسان

 • نیسان باری تکسوز و دوگانه سوز

  شرایط فروش نیسان باری صفر تکسوز و دوگانه سوز به شرح زیر می باشد:

  نیسان دوگانه سوز معمولی موجود است.

 • پیش پرداخت 23.500.000 تومان یکساله

  نیسان باری دوگانه سوز پنج دنده

  پیش پرداخت: 23.500.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 12 ماه.

  تعداد اقساط: 2 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 14.500.000 تومان.

  نرخ سود: 12 %.

  مبلغ وام: 25 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی آماده به تحویل

  آبی موجود است.

 • پیش پرداخت 23.500.000 تومان دو ساله

  نیسان باری دوگانه سوز پنج دنده

  پیش پرداخت: 23.500.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 24 ماه.

  تعداد اقساط: 4 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 6.840.000 تومان.

  نرخ سود: 20 %.

  مبلغ وام: 25 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی آماده به تحویل

  رنگ موجود: آبی موجود است.